Centralny System Uwierzytelniania

Rejestracja konta

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych, dane będą przetwarzane w celu rejestracji konta i umożliwienia korzystania z usług narzędzi. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących prawach dostępne są w Klauzuli informacyjnej dla użytkowników narzędzi Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK).W sprawach związanych z ochroną danych prosimy i kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@ibe.edu.pl
Posiadasz już konto? Zaloguj się